Pallosponsorit 2023

Ahola Marko
Aho Seppo
Ahola Minja
Ahoniska Marika
Alakangas Marko
Ala-Korpela Alpo
Alalahti Ari-Pekka
Alalahti Helen
Alalahti Jari
Alalahti Samu
Alalahti Veli-Matti
Annala Hannu
Annala Mikko
Anttila Heikki
Asiainen Juhani
Asiainen Jukka
Asiainen Sinikka
Asuinmaa Erkki
Autio Jani
Autio Johanna
Erkkilä Tapani
Eskeli Eeva
Eskola Pekka
Ferm Jonna
Ferm Jonna
Fingeroos Erja
Gromoff Kari
Haanpää Risto
Haapalehto Ritva
Hakala Riku
Hakala Timo
Hankkila Olli
Hautala Kalevi
Hautala Merja
Hautala Pasi
Hautaluoma Eeli
Hautamäki Juhani
Heikkinen Veikko
Heininen Eeva-Maria
Heininen Leila
Herlevi Erkki
Hernesniemi Tarmo
Herrala Sanna
Hietasaari Jari
Hietasaari Jarno
Hihnala Riikka
Hihnala Sanna
Hollanti Mikko
Huhta Anette
Huhta Kim
Huuki Alpo
Huuki Ilkka
Huuki Janne
Huuki Malla
Huuki Marko
Huuki Minna
Härö Sirkka
Isohanni Kalle
Isohanni Veli-Matti
Isorinne Erkki
Isorinne Leena ja Erkki
Junno Marita
Junno Marita
Junno Marita
Jylhä Niina
Jylhä Sami
Järvenoja Marko
Järvenoja Saija
Kaattari Erkki
Kaattari Kaisa
Kaattari Tuomas
Kangasvieri Antti
Kannussaari Alli
Kannussaari Jerry
Kannussaari Jesse
Kannussaari Mira
Kannussari Kim
Kansanoja Kalervo
Kansanoja Olli-Pekka
Karvonen Hannu
Kattilakoski Petteri
Kattilakoski Tomi
Kelloniemi Eila
Kelloniemi Mikko
Kellosalo Heikki
Kellosalo Tommi
Kellosalo Venla
Kellosalo Virpi
Kenakkala Ulla ja Kaitsu
Kerola Raimo
Keski-Korpela Jukka
Keski-Ojala Markku
Keski-Petäjä Henna
Keski-Petäjä Jonna
Keski-Petäjä Saija
Keski-Rekilä Veikko
Keski-Sämpi Esko
Keski-Sämpi Raija
Keski-Sämpi Raija
Keski-Sämpi Raimo
Keski-Sämpi Riku
Keto-Tokoi Reijo
Klemola Marika
Koivisto Heikki
Koivisto Sinikka
Koivu Kari
Kolppanen Anne
Kolppanen Eero
Kolppanen Irja
Kolppanen Kaisa
Korkeakangas Mikko
Kortetmaa Maarit
Kortetmaa Pekka
Koskela Ilkka
Koskela Lilian
Koskela Tuukka
Koski Erkki
Koskinen Martti
Koskinen Matti
Koskinen Tommi
Koutonen Heimo
Kukkamaa Reijo
Kungas Seppo
Kurikkala Tomi
Kuusisto Antti
Kuusisto Harri
Laakeri Oskari
Lappi Olavi
Lappi Pirjo
Laurila Kaija
Lehtiheimo Mari
Lehtiheimo Mika
Lehvonen Sulo
Leppilampi Pasi
Leppänen Liisa
Leppänen Markku
Liedes Heikki
Liedes Ismo
Liedes Pekka
Liedes Riitta
Liedes Roope
Lindvall Klaus
Lintilä Mika
Lounasto Hannu
Lounasto Ida Sofia
Lundström Juha
Lundström Kaija
Lundström Kaija
Malkamäki Marianne
Martikainen Seija
Mattila Raimo
Mattila Risto
Mattila Ulla
Moilanen Mari
Mottinen Markku
Mustajärvi Emmi
Mustonen Jaakko
Mustonen Kaapo
Mäkelä Eija
Mäkelä Niilo
Mäkelä Pekka
Mäki-Korvela Ari
Mäki-Korvela Ismo
Mäki-Korvela Joel
Mäki-Korvela Liisa
Mäki-Korvela Mari
Mäki-Korvela Mari
Mäki-Leppilampi Pauli
Mäki-Leppilampi Riitta
Mäki-Leppilampi Veeti
Mäki-Petäjä Harri
Märsylä Raimo
Märsylän yksityinen tie
Määttä Martti
Määttänen Reetta
Niemelä Lucas
Niemonen Samu
Nikula Marjo
Nisula Ilkka
Nisula Kaija
Nisula Piia
Nivala Kari
Nivala Tapio
Nygård Mia
Ojanperä Heli
Ojanperä Laula
Olmala Esko
Oravainen Juho
Oravainen Niina
Pahkala Reeta
Pajala Eero
Pajala Inkeri
Pajala Timo
Palonen Päivi
Parhiala Mika
Parhiala Ulla
Pasanen Vilho
Peltokangas Jukka
Pennanen Aimo
Perttula Lauri
Phatcharakomon Maraphan
Pihlajaniemi Janne
Pihlajaniemi Selma
Pirttinen-Vilenius Mervi
Poikola Sampo
Pollari Risto
Potta Kalevi
Pouttu Ilkka
Pouttu Paula
Pouttu Pentti
Pouttu Risto
Puoliväli Antero
Puranen Matti
Pätiälä Jaakko
Rantanen Helena
Rantanen Helena
Ranta-Ylitalo Auvo
Ranta-Ylitalo Hannele
Ranta-Ylitalo Janika
Rekilä Jani
Renell Hanna
Riippa Ilkka
Riippa Jonna
Riippa Jukka
Roiko Erkki
Roiko Laura
Roiko Timo
Roiko-Jokela Jaana
Rundgren Eerikki
Rundgren Hanna
Ruuttila Kaisu
Saarenpää Kirsi
Saarikoski Markus
Saarikoski Tapio
Salmen Pauli
Sandholm Anu
Sandholm Veli
Sandholm-Temonen Maritta
Sarja Raili
Saunavaara Heikki
Selma Pihlajaniemi
Seppälä Katri
Siirilä Hannu
Siirilä Ulla
Sämpi Leena
Sämpi Taru
Sääskilahti Pauliina
Tainio Ismo
Talviharju Ari
Tastula Tuija
Tiainen Juha
Tiilikainen Pekka
Tiilikainen Seppo
Tiittanen Ari
Tofferi Vuokko
Toikkanen Pekka
Toppari Mirka
Toppari Neela
Tullila Sinikka
Tölli Päivi
Uusitalo Hannu
Vainionpää Ulla
Valkama Kari
Valkama Marja
Vesisenaho Ari
Vesisenaho Erkki
Vesisenaho Mikko
Vesisenaho Mikko
Vesisenaho Minna
Vihanta Jukka
Viirre Vesa Matti
Voltti Mikko
Vuolteenaho Markku
Välikangas Antero
Välimäki Juha
Välimäki Pirjo
Widgren Helena
Widgren Helena
Widgren Markku
Widgren Markku
Yliarvo Timo
Ylitalo Arja
Yli-Tokola Timo
Ypyä Juhani
Ypyä Marko
Ypyä Riika
Ypyä Roosa
Ypyä-Saarenpää Raija
Yrjänä Heidi
Yrjänä Paula
Yrjänä Paula
Äijälä Seppo
Överman Eero
Överman Jouko

Kannuksen Ura ry

Tilitoimisto LKT Oy
Tukkitie 4, 69100  KANNUS


Y-tunnus: 0218992-7